PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Provádíme studii stavby, dokumentaci k územnímu i stavebnímu řízení, dokumentaci pro výběr zhotovitele, dokumentaci provedení stavby i skutečného provedení včetně autorského a technického dozoru. Za nejdůležitější považujeme kvalita studie, která zásadně ovlivňuje výslednou hodnotu, užitné a technické vlastnosti, vizuální stránku i cenu stavby.

ROZPOČTY A CENOVÉ KALKULACE

Vždy od nás obdržíte kvalifikovaný položkový rozpočet. Pracujeme v systému KROS 4 a CENKROS. Nabízíme i tvorbu „slepých rozpočtů“ na základě projektové dokumentace potřebné pro veřejné soutěže. Sestrojíme odborný rozpočet bez zbytečných a často opakovaných chyb. Rozpočet nebo cenovou kalkulaci je možné vypracovat pro jakoukoliv fázi projektu od studie stavby po dokumentaci pro provedení stavby. Zásadně se však liší v úrovni maximálního přiblížení se ke skutečné ceně stavby. Tato odlišnost je způsobena postupným upřesňováním projektové dokumentace, ze které výpočet ceny vychází.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Technický dozor investora je činnost fyzické nebo právnické osoby pověřené klientem (stavebníkem, investorem, objednatelem) nad souladem kvantitativních a kvalitativních parametrů projektu s prováděnou stavbou, objektem nebo zařízením. Nabízíme odbornou činnost TDI našich autorizovaných osob zabývající se problematikou sportovní výstavby.

ÚDRŽBA, SERVIS A OPRAVY SPORTOVIŠŤ

Zajistíme pravidelný provozní a údržbový servis těch nejběžněji používaných sportovních systémů. Máme zkušenosti s retopingem sportovních povrchů.